Wuthering Heights

Woeste Hoogte

Home
Biography of Emily Brontė
An Emily Bronte Chronology and discussion questions
The Brontė Sisters
The Brontė Family
Haworth - Bronte Country
Writer - Filmography
Character List
Book Wuthering Heights
Film Wuthering Heights 1939
Film Wuthering Heights 1971
Wuthering Heights 1971
Wuthering Heights Masterpiece Theatre's 1998
Wuthering Heights 2003 TV
Wuthering Heights - Kate Bush
Love in Wuthering Heights
Characters
Wuthering Heights
Woeste Hoogte
O Morro dos Ventos Uivantes 1992
Arashi Ga Oka 1989
Abismos De Pasion 1954
Review Summary
Jane Eyre
Links

De nieuwe huurder heeft een onrustige nacht als hij de spookstem van Cathy om Heathcliff hoort roepen. De oude huishoudster vertelt hem van de tijd dat alles rustig was op het landgoed Wuthering Heights. De jonge Cathy wordt verliefd op de zigeunerjongen Heathcliff die op het landgoed opgroeit.

woestehoogte2.jpg

Emily Bronte - De woeste hoogte.
Hardcover met omslag - Historische roman.
 
De tragische schoonheid van dit epos van hartstocht, van geweld en blind bijgeloof zou men pas veel later leren zien.
Dit is het verhaal van de wilde, bezeten vondeling Heathcliff, die een passievolle liefde opvat voor de beeldschone Catherine Earnshaw, dochter van zijn weldoener, en het geweld en de ellende die voortvloeien uit hun wederzijds verlangen.
Een overtuigend en sterk boek over de woeste schoonheid van het land en de alles verterende hartstocht tussen Catherine en de donkere Heathcliff.

De naam Emily Brontė klinkt waarschijnlijk ook al niet vreemd, al hoor en vind je meer informatie over haar zus Charlotte.
Emily zag het eerste levenslicht in Thornton op 30 juli 1818.

Ze was de 5de van 6 kinderen. Op haar 2de verhuisde ze naar Haworth, een klein, onherbergzaam en verlaten dorpje in Yorkshire, omdat haar vader er dominee werd. Haar vader was intelligent, maar eerzuchtig en had een driftig karakter. Hij verliet zelden zijn studeerkamer. In dit somber, grauwe huis bracht Emily Brontė haar jeugd door.
Ze was pas 3 toen haar moeder overleed aan kanker. Een ongehuwde tante trok bij hen in om voor het huishouden te zorgen. Toen ze 6 jaar oud was, werd ze samen met haar 3 oudere zussen naar een kostschool gestuurd door haar vader. Het was een onguur oord, het onderwijs was streng en de kost was slecht. Na amper een jaar stierven haar zussen Maria en Elizabeth. Het jaar erop moesten zij en Charlotte toch terugkeren, al mochten ze naar huis keren voor het invallen van de dodende winterkou. Thuis werden de 4 kinderen onderricht door hun vader. Er werd veel gelezen. Toen reeds schreven ze hun fantasieėn in klein handschrift (om papier te sparen) op.
In 1831 gingen Emily en Charlotte naar het instituut Héger in Brussel. Ze wilden samen een privéschool openen, maar dit is wegens hun slechte gezondheid nooit gelukt. Charlotte werd verliefd op de directeur, waardoor ze, eens thuis, het huis probeerde te ontvluchten. Emily was veel rustiger. Ze wandelde vaak door de heiden op de heuvels. Ze vond genoegen in alles dat door mensen geleefd werd. De 3 zusjes Charlotte, Emily en de jongste, Anne schreven allen gedichten. In 1846 gaven ze een verzamelbundel ‘Poems’ uit onder het pseudoniem Currer, Ellis en Acton Bell. Het 1ste jaar werden slechts 2 exemplaren verkocht, maar daar trok Emily zich niets van aan. Als 28-jarig meisje schreef ze haar enige roman ‘Wuthering Heights’. Het werd uitgebracht in 1947. In het begin kreeg ze alleen maar slechte kritiek op het boek, men was zo’n diepzinnige roman niet gewoon. Maar later begon men de literaire hoogstand ervan in te zien.
Ze leefde nog verder tussen de eeuwige stilte van het kerkhof tegenover hun huis en de eeuwig bloeiende velden. Ze praatte nauwelijks met de mensen uit het dorp. Het enige contact dat ze had, was tijdens de misvieringen.
Vroeg sloeg de zwakte echter toe, ze kreeg ook kanker. Ze geeft echter niet toe aan haar zwakte. Met bevende handen en trillende leden blijft ze hulpvaardig voor de anderen. Hulp van anderen slaat ze af, zelfs een bed om te rusten wil ze niet.
Op 19 december 1848 zit ze bij de haard en kamt haar lange haar tot de kam uit haar vingers tussen de kolen valt, en zij sterft…
Haar boek blijft een meesterwerk en scheert de hoogste toppen.
Het ouderlijk huis, de pastorie van Haworth in Yorkshire, is nu het Brontė-museum geworden.

 

Geschiedenis en verhaal
De eigenaar van Wuthering Heights Mr. Earnshaw brengt een weesjongen mee naar huis. Zijn naam is Heathcliff. Zijn zoon Hindley haat de jongen onmiddellijk, maar zijn zus Catherine blijkt een natuurlijke aantrekkingskracht voor hem te voelen, ze houdt meer van hem dan van zichzelf. Op een dag gaan Catherine en Heathcliff naar Thrushcross Grange, maar wanneer een hond haar gegrepen heeft, krijgt hij geen toelating om samen met haar binnen te komen omwille van zijn wilde uiterlijk. Wanneer ze vijf weken later terug komt, is ze veranderd. Ze gedraagt zich nu als een echte dame. Ze zegt tegen Nelly Dean dat ze niet met Heathcliff kan trouwen omdat hij sociaal onder haar staat. Als Heathcliff dit hoort verdwijnt hij en komt hij pas na drie jaar weer. In die drie jaar is Catherine met Edgar Linton getrouwd en wonen ze gelukkig op Thrushcross Grange. Hij komt haar regelmatig bezoeken en elk bezoek is erg emotioneel. Edgar is jaloers en zegt dat heathcliffs bezoekjes Catherine ziek maken. Catherine sterft bij de geboorte van haar kind, Cathy, met een gebroken hart. Isabella de zus van Edgar trouwt met Heathcliff. Samen krijgen ze een zoon Linton. Nadat Hindley is gestorven blijven zijn zoon, Hareton, en Heathcliff op Wuthering Heights wonen. Na het zien van Linton gaat de kleine Cathy erg van hem houden. Ze ontdekt dat hij woont op Wuthering Heights en daar haar vader heeft verboden daar nog te komen, gaat ze hem stiekem bezoeken. Heathcliff dwingt Cathy om met Linton te trouwen die kort daarop sterft. Edgar sterft ook. Cathy wordt verliefd op Hareton. Heathcliff sterft en voelt zich verenigt met Catherine.

Het verhaal begint kort nadat Linton gestorven is dus bijna op het einde van de geschiedenis. Mr. Lockwood brengt twee maal een bezoek aan Wuthering Heights. Hij huurt Thrushcross Grange van Heathcliff. Na zijn tweede bezoek is hij erg verkouden en moet hij voor lange tijd in bed blijven. Mevr. Dean houdt hem in die periode gezelschap en vertelt hem de geschiedenis van Wuthering Heights. Wanneer Nelly Dean in de geschiedenis komt bij het begin van het verhaal vertrekt Mr. Lockwood weer naar Londen. Hij komt terug in Gimmerton op het ogenblik dat Heathcliff gestorven is. Op Wuthering Heights komt hij Nelly weer tegen en zij vertelt hem dan de rest van de geschiedenis.

Motieven en Thema
Het motief van de open deuren en ramen is erg belangrijk. Ze symboliseren de ontsnapping. En hoewel de mogelijkheid tot ontsnapping vlakbij is, kunnen deze personages niet ontsnappen.

Er zijn verschillende thema’s. Wraak is het meest overheersende in de tweede helft van het boek. Heathcliff geloofde eerst dat wanneer hij de dood van Catherine kon wreken hij op een of andere mannier dichter bij haar kon komen. Maar juist het
tegenovergestelde gebeurd. Als Heathcliff stopt met zijn pogingen tot wraak is hij vlug weer verenigd met Catherine.
Alle personages hebben allemaal wel iets verkeerd gedaan en worden daar dan ook voor gestraft. Behalve Cathy en Hareton. Het zijn zij dan ook die het kwaad tussen hun twee families vernietigen.
Passie scheidde Catherine van Edgar. Catherines passie voor Heathcliff vernietigde vele levens op Wuthering Heights en Thrushcross Grange. Het hele verhaal draait rond de passie die Catherine en Heathcliff voor elkaar voelden. Catherine was trouw aan Edgar, maar ze hield van Heathcliff.
Heathcliff was de meest egoļstische persoon. Hij maakte Catherines leven kapot wanneer hij verdween voor drie jaar. Maar ook Isabellas leven wanneer hij enkel met haar trouwde voor wraak. Hij dwong Cathy om met Linton te trouwen en nadien doodde hij hem door niet naar hem om te zien. Catherines egoļstische karakter kregen we te zien toen ze tegelijkertijd zowel Edgar als Heathcliff wilde. Ze wilde niet kiezen tussen hen beide, en ze heeft dat nooit gedaan. Hierdoor kwetste ze Edgar en Heathcliff.

Tijd
Volgorde

Het verhaal begint met een klein stukje heden en eindigt met een stukje heden. Deze volgen niet op elkaar. Hier zitten hoogstens enkele maanden tussen. Tussen deze twee stukjes heden ligt een grote flashback.

Ritme

- Episode 1: Mr. Earnshaw brengt Heathcliff mee naar huis. Catherine en Heathcliff ontmoeten Edgar en Isabella Linton. Catherine zegt dat ze nooit met Heathcliff zou trouwen. Heathcliff loopt weg.

- Episode 2: Catherine trouwt met Edgar. Heathcliff komt terug. Isabella trouwt met Heathcliff. Catherine sterft en krijgt een kindje.

- Episode 3: Isabella gaat naar Londen en krijgt een zoon. Isabella sterft. Cathy wordt verliefd op Linton. Heathcliff dwingt hen te trouwen. Edgar sterft.

- Episode 4: Linton sterft. Cathy wordt verliefd op Hareton. Heathcliff stopt zijn wraak pogingen en sterft.

De tijd van de geschiedenis is hier groter dan de tijd van het verhaal. Er wordt een samenvatting van de geschiedenis gegeven. Het verhaal handelt over een tijdspanne van ongeveer veertig jaar.

emily-bronte-wilde-hoogten-spec-druk-576840.jpg
Wilde Hoogten Spec. Druk

Ruimte
Het verhaal speelt zich strikt af tussen twee plaatsen Wuthering Heights en Thrushcross Grange. De gebeurtenissen die zich daar afspelen worden erg uitgebreid verteld. Maar wanneer een personage zich verwijdert van een deze twee plaatsen wordt er niets gezegd over hun situatie. Als voorbeeld Heathcliff verdween gedurende drie jaar en nergens werd er verteld wat hij gedurende die drie jaar heeft gedaan en ook wanneer Isabella vertrok naar Londen.

De plaats waar het verhaal zich voor de helft afspeelt noemt Wuthering Weights (= Woeste Hoogten ). Deze plaats dankt haar naam aan het woeste, ruwe weer. Niet enkel het weer is er woest en ruw, maar ook de mensen die er wonen.

Personages
Mr. Earnshaw is de vader van Hindley en Catherine en ook wel van Heathcliff. Edgar en Isabella Linton zijn broer en zus.
Hindely trouwt met een zekere Frances en samen krijgen ze een zoon Hareton. Catherine trouwt met Edgar en krijgen een dochter Cathy. Heathcliff trouwt met Isabella en deze krijgen een zoon linton. Cathy trouwt met Linton en daarna wordt ze verliefd op Hareton.
Mr. Earnshaw, Frances, Catherine, Hindley, Isabella, Edgar, Lintone en Heatcliff sterven zo in volgorde.
Nelly Dean is doorheen heel de geschiedenis hun huishoudster en Mr. Kenneth de dokter. De karakters van al deze personages komen we te weten door de uitvoerige beschrijving van hun handelingen en gevoelens vertelt door Nelly.

Perspectief
De verteller is een ik-figuur. De verteller Mr. Lockwood speelt een kleine rol in een verhaal dat aan hem werd verteld door een andere verteller, Nelly Dean. Op een bepaald ogenblik in het boek worden verschillende personages verteller die hun verhaal aan Nelly vertellen en zij op haar beurt doorvertelt aan Mr. Lockwood.

Stijl en taal
Beschrijvend, normaal Nederlands. Soms nogal lange monologen met een reeks moeilijke woorden na elkaar. Je moet alles goed lezen als je zeker niets wilt missen.

Een eindevaluatie
In plaats van een lange saaie inleiding wordt je als lezer onmiddellijk mee in het verhaal gesleurd. Wanneer Mr. Lockwood weer naar Londen keert stopt Nelly met vertellen en je begint je af te vragen wat er nog gaat komen. Dit is een goede drijfveer om verder te blijven lezen. In het algemeen een aangenaam relaxerend boek. Met weinig langdradige stukken. Het was een dik boek, maar tot het einde toe bleef het me boeien en dit is 500 pagina’s lang!
Emily Jane Brontė

( Thornton 30 juli 1818 - Haworth 19 december 1848 ) was een grote persoonlijkheid en was ongetwijfeld de meest begaafde van de drie zusters. Zij schreef slechts een roman: Wuthering Heights ( 1847; Ned. Vert.: De woeste hoogten ), een hecht gecomponeerd verhaal van hartstocht, liefde, haat, en wraak, dat plaats heeft gevonden in de wereldliteratuur. In de demonische held van haar roman, Heathcliff, heeft deze eenzame zwerfster over de ‘moors’ van Yorkshire een figuur geschapen die een projectie van haar zelf moge zijn, maar niettemin een geniale schepping blijft.

“Brontė”, Encarta(r) 98 Encyclopedie Winkler Prins Editie

woestehoogte1.jpg

"I've dreamt in my life dreams that have stayed with me ever after, and changed my ideas: they've gone through and through me, like wine through water, and altered the color of my mind."